Daonáirimh ar fud an Domhain

Ní in Éirinn amháin atá daonáireamh á thógáil sa bhliain 2011. Bíonn daonáireamh sa chuid is mó tíortha ar fud an domhain ar a laghad uair amháin gach deich mbliana, go hiondúil i mblianta a chríochnaíonn le 0 nó 1, ag brath ar an tír. Mar sin sna blianta 2010 agus 2011 bhí nó beidh daonáireamh i níos mó ná ceathracha cúig tír ar fud an domhain le ós cionn dhá thrian de dhaonra an domhain a áireamh. Ina measc seo tá na BallStáit uilig den AE a bhfuil dualgas orthu daonáireamh a thógáil sa bhliain 2011 faoi Rialachán an AE.

Tógadh daonáireamh sa bhliain 2010 san Airgintín, i mBarbadós, sa Bhrasaíl, sa tSín, san Indinéis, sa tSeapáin, sa Mhalaeisia, i Meicsiceo, sa Rúis, san Eilbhéis, sa Tuirc agus i Stáit Aontaithe Meiriceá i measc go leor eile.

Sa bhliain 2011 tógfar daonáireamh i ngach ceann de 27 BallStáit an AE chomh maith le san Astráil, i mBanglaidéis, sa Bholaiv, i gCeanada, san Íoslainn, san India, sa Chosaiv, i Laitvia, sa Nua-Shéalainn, i Neipeal, sa tSeirbia, san Afraic Theas, agus i Srí Lanka.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil maidir leis an daonáireamh atá á thógáil i dtíortha eile breathnaigh ar na suíomh idirlín do na daonáirimh sin ag baint úsáide as na naisc seo a leanas:

 

Bealaigh éagsúla le daonáireamh a thógadh

Baintear úsáid as bealaigh éagsúla ar fud an domhain le daonáireamh a chur i gcrích:

  • In Éirinn baineann muid úsáid as an modh traidisiúnta nuair a thugann Áiritheoir cuairt ar gach teaghlach sa tír le foirmeacha Daonáirimh a dháileadh agus a bhailiú.
  • I roinnt tíortha eile, na SA mar shampla, cuirtear foirmeacha sa phost chuig gach teaghlach agus iarrtar ar lucht an tí na foirmeacha a chomhlánú agus iad a chur ar ais tríd an bpost. Ní thugann Áiritheoir cuairt ar an teaghlach ach amháin sa chás nach dtagann foirm chomhlánaithe ar ais ón teaghlach sin.
  • Sa RA bainfear úsáid as bealach difriúil den chóras sa bhliain 2011, cuirfear foirmeacha chuig na teaghlaigh ar fad tríd an bpost agus beidh rogha ag lucht an tí an fhoirm a chomhlánú ar líne nó í a chur ar ais tríd an bpost. Arís ní bheidh Áiritheoirí ag tabhairt cuairte ach ar na teaghlaigh nach gcuireann ar ais na foirmeacha comhlánaithe.
  • Sna blianta 2010 agus 2011 tá rogha déanta ag líon beag tíortha teicnicí digiteacha áirimh a úsáid ina measc comhlánú na bhfoirmeacha ar líne. Sa bhliain 2010 bhain an Bhrasaíl úsáid as cúntóirí digiteacha pearsanta agus ríomhairí glúine le córas suite domhanda ag na daoine a bhí ag tógáil an daonáirimh leis na sonraí daonáirimh a thaifead agus a tharchuir.  
  • Cuireann roinnt tíortha an daonáireamh le chéile ag baint úsáide as taifid riaracháin eile, tríd suirbhéanna samplacha nó an dá rud a úsáid chomh maith le modhanna níos traidisiúnta a úsáid freisin.

 

Daonra an Domhain

Tá fás mór millteach tagtha ar dhaonra an domhain le dhá mhíle bliain. Sa bhliain 1999 bhain daonra an domhain níos mó ná sé bhilliún amach don chéad uair. Deir na Náisiúin Aontaithe gur tharla sé seo ar an 12 Deireadh Fómhair 1999, "Lá an 6 Bhilliún".
Tá meastacháin éagsúla ann do dhaonra an domhain faoi láthair. 6.89 bhilliún an meastachán is déanaí oifigiúil atá ann, do lár na bliana 2010.

Cloig Dhaonra

Tá cloig dhaonra ag roinnt eagraíochtaí staitistiúla ar fud an domhain le meastachán a dhéanamh ar a ndaonra, agus i roinnt cásanna ar dhaonra an domhain, ar bhonn leanúnach. Tá siad seo bunaithe ar fhoirmlí a chuireann na tosca éagsúla a bhfuil tionchar acu ar ráta athraithe daonra san áireamh. Is féidir leat breathnú ar shampla de na meastacháin fíor-ama seo do dhaonra an domhain ar shuíomh idirlín Oifig Dhaonáirimh SA. (As Béarla)

Ní thugann na cloig dhaonra seo ach meastachán do dhaonra an domhain agus ní mar a chéile na meastacháin uathu. Beidh na sonraí a bhailítear sa daonáireamh i ngach tír in ann insint dúinn cé chomh cruinn atá na réamhmheastacháin seo. Ach, deir na meastacháin ar fad go bhfuil daonra reatha domhanda de thart ar 6.89 bhilliún ann agus é ag méadú. Is ionann seo agus méadú de 15% ar dhaonra 1999 agus leis an ráta fáis seo tá sé measta go mbeidh daonra de 7 billiún sa domhan faoin mbliain 2012.

Roinnt firicí suimiúla maidir leis an daonra domhanda

Na réigiúin is mó daonra ar domhan

Tá timpeall 60% de dhaonra an domhain ag maireachtáil san Áise le níos mó ná 4 bhilliún daoine ann.
Is é seo a leanas sciar gach ilchríoch den daonra iomlán:

Ilchríoch

% de dhaonra an domhain

An Áise 60
An Afraic
15
An Eoraip
11
Meiriceá Laidineach agus an Cairibeach
8.5
Meiriceá Thuaidh
5
An Astraláise/Aigéine

0.5

Na tíortha is mó daonra ar domhan:

Léiríonn meastacháin go bhful cónaí ar thimpeall 4 bhilliún daoine sa deich dtír is mó daonra ar domhan, is ionann sin agus 58.6% de dhaonra an domhain sa bhliain 2010.

Tír

Daonra Measta 2010 (milliúin)

An tSín
1,338
An India
1,189
Stáit Aontaithe
310
An Indinéis
235
An Bhrasaíl
193
An Phacastáin
185
An Bhanglaidéis
164
An Nigéir
158
An Rúis
142
An tSeapáin
127

Foinse: Oifig Thagartha Daonra Bileog Sonraí um Dhaonra Domhanda 2010 (As Béarla)

Na Cathracha is mó daonra sa domhan

Is í Shanghai sa tSín an chathair is mó de réir daonra le níos mó ná 14 milliún daoine ann, sin níos mó ná trí huaire daonra iomlán na hÉireann. De réir sonraí na NA sa bhliain 2008 b’iad seo a leanas an deich gcathair ba mhó daonra ar domhan:

Cathair

Daonra 2008 (milliúin)

Shanghai, An tSín
14,349
Mumbai (Bombay), An India
11,978
Béising (Péicing) An tSín
11,510
Sao Paulo, An Bhrasáil
10,990
Moscó, An Rúis
10,490
Súl, An Chóiré Theas
10,032
Deilí, An India
9,879
Chongqing, An tSín
9,692
Karachi, An Phacastáin
9,339
Jakarta, An Indinéis
8,821

Foinse: Rannóg Staitisticí na NA, Bliainiris Déimeagrafach 2008. (As Béarla)

Líon daoine daonna a mhair ariamh

Tá sé suimiúil smaoineadh ar an méid daoine daonna a mhair ariamh. Cé nach mbeidh a fhios ariamh againn tá meastacháin éagsúla déanta sa réimse ó thuairim 100 go 115 billiún.

Suim agat níos mó eolais a fháil?

Breathnaigh ar na suímh idirlín seo a leanas ag na NA agus an AE le heolas eile suimiúil daonra a bhaineann leis an domhan agus leis an AE a fheiceáil.

Gréasán Eolais Daonra na Náisiún Aontaithe (POPIN) (As Béarla)
Rannóg Staitisticí na Náisiún Aontaithe (UNSD) (As Béarla)
Oifig Staidrimh na gComphobal Eorpach (EUROSTAT) (As Béarla)