Cúlra

I nDaonáireamh 2016, iarrfar ar dhaoine líon na n-uaireanta in aghaidh na seachtaine a chuireann siad "cúnamh rialta gan phá” ar fáil a lua.  Trí fhreagraí 2016 ar an gceist seo a úsáid, éascófar comparáidí mionsonraithe leis na torthaí ó Dhaonáirimh i dTuaisceart Éireann, in Albain, i Sasana agus sa Bhreatain Bheag.

I 2011, d'aithin 187,112 duine iad féin a bheith ag soláthar cúnaimh rialta gan phá.

Éascaíodh i nDaonáireamh 2011, den chéad uair in Éirinn, sainaithint na gCúramóirí óga sin faoi 15 bliana d'aois a bheith ina measc siúd atá ag soláthar "cúnaimh gan phá". Léiríodh ann go raibh 4,228 leanbh faoi 15 bliana d'aois ag soláthar cúraim do dhaoine eile, méid atá comhionann le 2.3 faoin gcéad de na cúramóirí go léir.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar chúramóirí i nDaonáireamh 2011, cliceáil anseo

Táthar ag súil go mbeidh an t-eolas ar an leathanach seo ina chuidiú le daoine maidir le Ceist 22 ar fhoirm an daonáirimh a chomhlánú chun:

  • A chinntiú go bhfuil comhaireamh cruinn ann ar chúramóirí in Éirinn agus ar na huaireanta a chaitheann siad ag tabhairt cúraim.
  • A chinntiú go n-aithníonn gach duine a sholáthraíonn cúnamh phearsanta rialta gan phá do chara nó do bhall teaghlaigh a bhfuil tinneas fadtéarmach nó fadhb shláinte orthu, nó atá faoi mhíchumas orthu é/í féin mar chúramóir.
  • A chinntiú go bhfreagraíonn iad siúd a fhaigheann Liúntas do Chúramóirí 'Tá' ar cheist 22.
  • Míniú a thabhairt do chúramóirí na huaireanta ba chóir dóibh a chomhaireamh m.sh. obair chúraim theagmhálach, comhluadar riachtanach / obair mhaoirseachta.
  • Faigh staidreamh cruinn cothrom le dáta chun pleanáil a éascú le seirbhísí a sholáthar.

An raibh na fíricí seo a leanas ar eolas agat?

  • Soláthraíonn breis agus 40,000 cúramóir, cúram ar feadh breis agus 43 uair sa tseachtain
  • Ar an iomlán, dúirt 8% de dhaoine fásta go soláthraíonn siad cúnamh gan phá do dhuine
    • Tá 10% de na mná agus 6% de na fir, agus 13% de na daoine fásta d'aois 45-64 ina gcúramóirí.
  • Sholáthair cúramóirí 327 milliún uair an chloig de chúram neamhíoctha in 2011

carer