Daonáireamh do Chúramóirí

Ceist 22. Feachtas Carers Count

Is é an cuspóir le Ceist 22 tomhas cruinn a fháil ar líon na gCúramóirí atá ann agus ar an méid oibre a dhéanann Cúramóirí.

Tá eolas ar an leathanach seo a forbraíodh i gcomhar leis an bhFeachtas Carers Count chun cabhrú leat Ceist 22 an daonáirimh a fhreagairt.

Q22g

 

Cad is cúramóir ann?

Is cúramóir é aon duine a sholáthraíonn cúnamh pearsanta rialta gan phá do chara nó do bhall teaghlaigh a bhfuil tinneas fadtéarmach nó fadhb shláinte orthu, nó ata faoi mhíchumas.

Más cúramóir thú, ba chóir duit tic a chur sa bhosca i gCeist 22 i nDaonáireamh mhí Aibreáin 2016.

Cad a chiallaíonn gan íoc?

Ní ionann fáil de Liúntas do Chúramóirí nó d’íocaíocht eile dá leithéid ón Roinn Coimirce Sóisialaí agus íocaíocht ina leith seo, agus ba cheart duit Ceist 22 a chomhlánú.

Cén cineál cúnaimh phearsanta atá san áireamh?

Áirítear leis seo cúraimí laethúla rialta, cuid acu de chineál pearsanta, nach bhfuil an duine a fhaigheann cúram in ann a dhéanamh ar a shon féin. Beidh sé seo éagsúil dóibh siúd atá aosta, faoi mhíchumas coirp nó faoi mhíchumas meabhrach, nó atá ag fulaingt ó éagsúlacht d’fhadhbanna sláinte, ach de ghnáth áirítear níochán, gléasadh, beathú, siopadóireacht agus cuairteanna leighis. Áirítear leis freisin maoirseacht phearsanta atá riachtanach i ndáil le sábháilteacht agus compord an duine a fhaigheann cúram.

To view / download the carers information leaflet, please click here.

Le haghaidh tuilleadh soiléireachta faoi C22 féach ar ár gCeisteanna Coitianta
Foghlaim tuilleadh faoi stair na gcúramóirí teaghlaigh agus na nDaonáireamh in Éirinn
Ba cheart Cúramóirí Óga a thaifeadadh i nDaonáireamh 2016. Foghlaim tuilleadh anseo.

Cuidigh le feasacht a ardú faoi C22 roimh lá an daonáirimh trí pháirt a ghlacadh san Fheachtas Carers Count. Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Cúramóirí Teaghlaigh Éireann le haghaidh tuilleadh eolais.