Eagraíochtaí Comhpháirtíochta

Táimid buíoch de na heagraíochtaí seo a leanas a chabhraigh trína gcuid ama, saineolais agus teagmhálacha inár n-ullmhúcháin do Dhaonáireamh 2016.

nalaimage

An Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh (NALA)

Tá an an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh ina charthanas neamhspleách atá tiomanta lena chinntiú gur féidir le daoine a bhfuil deacrachtaí litearthachta agus uimhearthachta acu páirt a ghlacadh sa tsochaí agus rochtain a fháil ar dheiseanna foghlama a chomhlíonann a gcuid riachtanas. Chuidigh NALA le CSO chun an “Treoir Chéim ar Chéim le Foirm Dhaonáirimh a Chomhlánú” a fhorbairt agus a chur chun cinn.

ncbiimageComhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill

Is eagraíocht charthanachta neamhbhrabúis í NCBI a sholáthraíonn tacaíocht agus seirbhísí ar fud na tíre do dhaoine lagamhairc. Thug NCBI comhairle agus cúnamh do CSO i bhforbairt de leaganacha Braille agus leaganacha mórchló d’fhoirm an daonáirimh chun cabhrú le daoine lagamhairc le Daonáireamh 2016.

pptimage-1Lárionad Pavee Point don Lucht Siúil

Is eagraíocht náisiúnta neamhrialtais Éireannach don Lucht Siúil í Pavee Point, atá tiomanta do chearta an duine do Lucht Siúil na hÉireann. Is éard atá sa ghrúpa ná taistealaithe agus daoine ón bpobal socraithe atá ag obair le chéile i gcomhpháirtíocht chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais an Lucht Siúil.

D'oibrigh Pavee Point i gcomhpháirtíocht le CSO chun comhairle agus cúnamh a thabhairt le feasacht ar an daonáirimh a ardú i measc an Lucht Siúil, lena n-áirítear táirgeadh de DVD faisnéise don Lucht Siúil.

6Q22

familycarers.ie