Ceisteanna Coitianta

C: Tá post lánaimseartha íoctha agam ach tugaim cúram do mo thuismitheoirí. Cuidím leo ar maidin agus fanaim acu gach oíche. Cuirim glao orthu go minic i rith an lae. An cúramóir mé?

A: IS CÚRAMÓIR

Q: Tá mo mháthair anois i gcathaoir rothaí. Seachas béilí agus feistis tá sí go breá agus baineann sí taitneamh as an teilifís ionas gur féidir liom gnáthshaol a bheith agam sa teach. Ach, bíonn sí an-suaite má théim amach, mar sin ní théim amach? An cúramóir lánaimseartha mé?

A: IS CÚRAMÓIR

Q: Bhris m'iníon a cos i mbliana agus ar feadh dhá mhí rinne mé gach rud ar a son. An ionann sin agus cúram a thabhairt?

A: NÍ IONANN. Ní ionann sin agus cúram TRÁTHRIALTA de réir bhrí na ceiste.

Q: Ní féidir liom dul ar saoire le m’fhear céile mar ní féidir linn m’aintín a fhágáil ina haonar. Bheadh ​​mo dheirfiúr sona sásta fanacht léi, ach áitíonn m’aintín go bhfanaim féin léi. An cúramóir mé? Oibríonn m’fhear céile go lánaimseartha ach cuidíonn sé cuid mhór le tógáil agus iompar. Cad iad na huaireanta ba chóir dó a chur isteach?

A: IS CÚRAMÓIR. Tá tú i do chúramóir. IS EA. Tá d’fhear céile ina chúramóir agus ba chóir dó a chuid uaireanta a chur san áireamh.
C: Tá mé faoi 15 bliana d'aois agus ag freastal ar scoil. Tugaim cúram do mo dheartháir a bhfuil Siondróm Down aige, tar éis na scoile, go dtí go mbaineann mo mháthair an baile amach óna cuid oibre. An cúramóir mé?

A: IS EA. Ba cheart duit d’uaireanta a chur san áireamh.

An raibh a fhios agat?

  • Tugann ceathrar as gach deichniúr cúram do thuismitheoir nó tuismitheoir céile
  • Tá trian de na cúramóirí a thugann cúram do dhuine sa teaghlach ag tabhairt cúraim le 10 mbliana anuas nó níos mó
  • Tá trian de na cúramóirí ag tabhairt cúraim do dhuine a bhfuil cúram ag teastáil uatha mar gheall ar sheanaois
  • Bhí 61% d’iomlán na gcúramóirí baineann (114,113), agus bhí 39% acu fireann (72,999) sa bhliain 2011