Céim ar Chéim: Foirm an Daonáirimh a Chomhlánú

Táirgeadh Treoir Céim ar Chéim i ndáil le foirm an Daonáirimh 2016 a chomhlánú, i gcomhar leis an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh (NALA).

Tugtar sa treoir eolais chun cabhrú leat foirm an Daonáirimh a líonadh isteach. Áirítear leis:

  • Ceisteanna agus freagraí ar an daonáireamh
  • Dátaí le meabhrú
  • Spléachadh ar fhoirm an daonáirimh
  • Treoir ar fhoirm an daonáirimh a líonadh isteach a théann trí gach cuid den fhoirm go mion agus a léiríonn duit conas gach ceist a fhreagairt
  • Gluais de théarmaí

Tá súil againn go mbeidh an treoir seo úsáideach do dhaoine a bhfuil disléicse acu nó a bhfuil deacrachtaí liteartha nó rochtana eile acu, agus do dhaoine a d'fhéadfadh deacracht a bheith acu le foirmeacha i mBéarla a chomhlánú.

Íoslódáil  Treoir Céim ar Chéim chun foirm an Daonáirimh 2016 a líonadh isteach (as Béarla)