An Lucht Siúil

pptimage

Is deis tábhachtach é an daonáireamh chun faisnéis a bhailiú ar an Lucht Siúil. Beidh daoine den Lucht Siúil in ann a chur in iúl a gcúlra eitneach nó cultúir mar Lucht Taistil na hÉireann i gCeist 11 d’fhoirm an daonáirimh.

Mar ghrúpa eitneach ar leith a bhfuil riachtanais ar leith aige, tá sé tábhachtach go nglacann gach ball den Lucht Siúil páirt i nDaonáireamh 2016 trí chinntiú go n-áirítear iad ar fhoirm an daonáirimh.

Beidh tionchar díreach ag torthaí an Daonáirimh 2016 ar an Lucht Siúil.

Baineann údaráis áitiúla agus eagraíochtaí eile úsáid as eolas Daonáirimh go forleathan chun cabhrú le tuiscint ar riachtanais an phobail áitiúil agus chun na riachtanais sin a chomhlíonadh, mar shampla chun réimse leathan seirbhísí poiblí a phleanáil, lena n-áirítear:

  • Scoileanna: do leanaí atá ag fás aníos anois agus iad siúd sa todhchaí
  • Tithíocht shóisialta: do theaghlaigh a bhfuil áit chónaithe ar phraghas réasúnta ag teastáil uathu
  • Cúram Sláinte: áiseanna ar féidir le gach duine rochtain a fháil go héasca orthu
  • Oiliúint: do dhaoine ar mian leo scileanna nua a fhoghlaim

Tá sé ríthábhachtach go bhfuil na seirbhísí seo ar fáil do gach duine agus go léiríonn siad éagsúlacht chultúrtha agus meascán leathan d'aoiseanna agus stíleanna maireachtála i sochaí an lae inniu.

Bhí CSO ag obair le Pavee Point chun feasacht agus oideachas ar an daonáireamh a chur chun cinn i measc an Lucht Siúil. Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Pavee Point chun tuilleadh eolais a fháil agus chun féachaint ar an DVD a táirgeadh chun míniú a thabhairt ar an tábhacht a bhaineann leis an daonáireamh.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar fhoirm an daonáirimh agus ar na hacmhainní chun cabhrú leat an fhoirm a chomhlánú, téigh i dteagmháil linn.