Cúramóirí Óga

I nDaonáireamh 2016, beidh ceisteanna ann do Chúramóirí Óga maidir lena róil agus freagrachtaí cúraim, mar sin tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil siad san áireamh nuair a dhéantar foirm an Daonáirimh a chomhlánú. Trí fhigiúirí cruinne ar líon na gCúramóirí Óga atá ann agus ar an méid cúraim a chuireann siad ar fáil, beifear in ann seirbhísí tacaíochta níos fearr chun cabhrú le Cúramóirí Óga a phleanáil agus a sholáthar.

Cad is Cúramóir Óg ann?

Is Cúramóir Óg leanbh nó duine óg faoi bhun 18 mbliana d’aois a bhfuil tionchar suntasach ar an saol acu mar gheall ar an riachtanas atá ann cúram a sholáthar do dhuine den teaghlach nó den teach a bhfuil tinneas, míchumas, andúil nó riachtanas cúraim eile ag baint leo.

An bhfuil tú i do Chúramóir Óg?

Má fhreagraíonn tú ‘tá’ ar aon cheann de na ceisteanna seo a leanas, is féidir go bhfuil tú i do Chúramóir Óg agus ba chóir duit Ceist 22 ar fhoirm an Daonáirimh a fhreagairt.

 • An dtugann tú cúram do sheanathair, seanmháthair, tuismitheoir, deartháir, deirfiúr nó duine eile den teaghlach?
 • An dtugann tú cúnamh do dhuine a bhfuil deacrachtaí gléasta nó bainte éadaí acu de thairbhe go bhfuil siad lagaithe?
 • An dtugann tú cúnamh do dhuine a bhfuil lagú siúil, lagú le dul suas an staighre, nó lagú le dul isteach sa leaba agus amach as an leaba acu?
 • An dtugann tú cúnamh do dhuine a bhfuil lagú acu úsáid a bhaint as an leithreas nó dul isteach san fholcadán?
 • An dtugann tú cúnamh do dhuine a bhfuil lagú ithe nó óil acu?
 • An dtugann tú cógais do dhuine a bhfuil lagú acu, nó an dtugann tú instealltaí nó an athraíonn tú cóirithe?
 • An ullmhaíonn tú bia speisialta nó aiste speisialta mar gheall ar riachtanais leighis an duine?
 • An ndéanann tú obair tí toisc go bhfuil duine fásta lagaithe?
 • An dtugann tú tacaíocht mhothúchánach do dhuine atá breoite nó lagaithe?
 • An dtugann tú aire do shiblíní toisc go bhfuil duine fásta breoite nó lagaithe?
 • An nglacann tú ról tacaíochta don Phríomhchúramóir?

Foghlaim Tuilleadh faoi Chúramóirí Óga na hÉireann

Study of Young Carers in the Irish Population – Príomhthuarascáil
Study of Young Carers in the Irish Population – Nóta Teagaisc
Nóta Teagaisc do Dhaoine Óga

An raibh a fhios agat?

 • Sholáthair leanaí 9 mbliana d'aois nó níos óige iomlán de 13,738 uair an chloig de chúram in 2011
 • Sholáthair an t-aoisghrúpa níos sine idir 10 mbliana agus 14 bliana d'aois 24,758 uair an chloig de chúram
 • Is ionann líon uaireanta an chloig de chúram a sholáthair leanaí 14 bliana d’aois agus níos óige in 2011 agus 2,000,000

young carer