Maidir le Daonáireamh

Céard é an Daonáireamh?

Cuntas sonraithe ar gach duine atá i láthair sa tír oíche an daonáirimh é an daonáireamh. Ar an 24 Aibreán ní mór do gach duine in Éirinn a gcuid sonraí a líonadh isteach ar fhoirm dhaonáirimh.

Tá an daonáireamh tábhachtach sa mhéad agus go gcuireann sé gach duine sa tír san áireamh is cuma cá bhfuil siad. Cuireann na torthaí eolas fíorluachmhar ar fáil faoi mhéad an daonra don tír ina hiomlán, chomh maith le déanamh suas an daonra i mbailte, i sráidbhailte agus i gceantair bheaga eile trasna na tíre. Chomh maith le heolas a bhailiú maidir le haois agus gnéas an daonra, cuirtear réimse ceisteanna difriúla freisin a bhaineann le teaghlaigh agus le daoine aonair, mar shampla cén post atá ag daoine agus cá n-oibríonn siad, cén chaoi a dtaistealaíonn daoine chun na hoibre, na scoile agus coláiste, leis na teangacha a labhraítear, le míchumas, teaghlaigh, tithíocht agus go leor eile.

Cén uair a bheidh an chéad daonáireamh eile ann?

Beidh daonáireamh ann ar an Domhnach 24 Aibreán 2016.
Dáilfidh áiritheoirí foirmeacha daonáirimh ar gach teaghlach sa tír sna seachtainí roimh lá an daonáirimh, agus tiocfaidh siad ar ais len iad a bhailiú sa 3 sheachtain tar éis lá an daonáirimh.

Cé a chuireann an Daonáireamh i gcrích?

An Phríomh-Oifig Staidrimh (POS) a chuireann an daonáireamh i gcrích.
Oifig neamhspléach í an POS a bunaíodh sa bhliain 1949. Is faoi Roinn an Taoisigh a fheidhmíonn sí le neamhspléachas staitisticí agus rúndacht na sonraí a bhailíonn sí a rathú.

Cúram mór don POS

Is é an daonáireamh an obair is mó staitisticiúil a thugann an POS fúithi. Is í an obair is cruinne í freisin ós rud é nach mór an obair cheantair a chur i gcrích thar tréimhse ama atá réasúnta gairid agus ní mór áireamh críochnúil a fháil de gach duine sa tír oíche an daonáirimh.

Cén chaoi a gcuirtear an daonáireamh i gcrích?

Is iad seo a leanas na príomhchéimeanna atá le tógáil i bpróiseas an daonáirimh:

  • Bunús dlíthiúil leis an daonáireamh
  • An Fhoirm Dhaonáirimh
  • Sonrú [tíreolas]
  • Earcaíocht agus foireann an daonáirimh
  • Lá an Daonáirimh 24 Aibreán
  • Próiseáil
  • Foilseacháin