Lá an Daonáirimh, 24 Aibreán 2016

Is é an 24 Aibreán 2016 Lá an Daonáirimh. Ar an lá seo beidh ar gach teaghlach sa tír foirm dhaonáirimh a chomhlánú.

Dáilfidh d’áiritheoir daonáirimh foirm dhaonáirimh ar gach teaghlach i do cheantar. Beidh roinnt seachtainí ag teastáil uathu le cuairt a thabhairt ar gach teach mar ní mór dóibh teagmháil díreach a dhéanamh le ceann an teaghlaigh agus an fhoirm a dháileadh go pearsanta. Muna mbíonn tú sa bhaile nuair a thagann siad chuig an doras, fágfaidh siad cárta lena sonraí teagmhála air; is féidir leat glaoch a chur orthu le socrú a dhéanamh an fhoirm a dháileadh nó is féidir leat fanacht go dtagann siad ar ais chugat. Muna bhfuil foirm faighte agat faoin 19 Aibreán ba cheart duit teagmháil díreach a dhéanamh leis an POS trí chliceáil anseo le glaoch chuig an Deasc Chabhrach a logáil ag lorg foirm dhaonáirimh.

Ba cheart go dtógfaidh sé thart ar 30 nóiméad ort an fhoirm dhaonáirimh a chomhlánú (do theaghlach de mheánméid). Nuair atá an fhoirm comhlánaithe agat, léigh an dearbhú le do thoil agus sínigh é. Coinnigh an fhoirm chomhlánaithe le do thoil in áit sábháilte do dtí go dtagann an t-áiritheoir len í a bhailiú.

Beidh an t-áiritheoir ar ais leis an bhfoirm a bhailiú roimh an 23 Bealtaine. Fan go dtiocfaidh sé/sí ar ais le do thoil. Ach, muna mbíonn an fhoirm bailithe uait faoin Luan 23 Bealtaine cuir sa phost í le do thoil, comhlánaithe ina hiomlán, chuig:

An Phríomh-Oifig Staidrimh:
Bosca Poist 2016
Saorphost F4726
Sord
Co. Átha Cliath