Foirm an Daonáirimh

I gcás Dhaonáireamh 2016, mar sin, níor tugadh faoin ngnáthphróiseas chun an fhoirm daonáirimh a fhorbairt. Is é atá i gceist leis an bpróiseas sin comhairliúchán poiblí a thionól ar na ceisteanna a chuirfear agus treoirshuirbhé a dhéanamh chun ceisteanna nua agus modhanna nua bailithe a thástáil. Is féidir cur síos iomlán a fháil ar an bpróiseas sin ag.

Dá bhrí sin, is beag nach ionann struchtúr agus ábhar fhoirm Dhaonáireamh 2016 agus iad sin a úsáideadh san fhoirm don bhliain 2011.

Cé mhéid ceisteanna atá le freagairt?

  • Tá 30 ceist ar fhoirm dhaonáirimh 2016 (23 do leanaí faoi 15), thar 3 leathanach do gach duine. Ní mór an chéad 23 den 30 ceist seo a fhreagairt i dtaobh gach aon duine, leanaí san áireamh, agus ní mór  do gach duine ós cionn 5 bliana déag d’aois an 7 gceist eile a fhreagairt mar is cuí dó/dí féin.
  • Tá dóthain leathanach ar an bhfoirm do sheisear. I dteaghlaigh ina bhfuil níos mó ná seisear beidh foirm faoi leith Aonair ar fáil le sonraí na ndaoine eile a chomhlánú.
  • Tá 11 ceist freisin ann a bhaineann le cóiríocht an teaghlaigh.
  • Bíonn líon na gceisteanna aontaithe bunaithe ar chothromaíocht chuí a fháil idir ualach freagra ar cheann an teaghlaigh agus riachtanais úsáideoirí sonraí an daonáirimh a shásamh.