An fhorim a phróiseáil

Scanadh, eagarthóireacht agus próiseáil

Beidh gilitín le n-imirt, scanadh, léamh ríomhaire agus seiceáil le déanamh ar 15,000 foirm gach lá leis na spriocanna dúshlánacha próiseála do Dhaonáireamh 2011 a shásamh ag baint úsáide as dhá ghilitín, 3 scanóir ard-luais agus infreastruchtúr saincheaptha ríomhaire.

Beidh scanadh déanta ar an 15,000 foirm atá le próiseáil gach lá agus athrófar iad go 360,000 íomhánna ríomhaire agus ag baint úsáide as Aithint Optúil Carachtar, athrófar iad sin go sonraí soléite agus déanfaidh 90 ball foirne iad a seiceáil agus a chódáil ag baint úsáide as córas speisialaithe ríomhaire.

Ar deireadh beidh níos mó ná 40 milliún íomhánna ríomhaire cruthaithe , ceann do gach leathanach de fhoirm Dhaonáirimh. Beidh achoimre déanta ar na sonraí deireanacha agus iad ullmhaithe le foilsiú.

image001