Na Sonraí a chosaint

Tá rúndacht an eolais ar fad a bhailíonn an POS ó dhaoine aonair, ó theaghlaigh nó ó lucht gnó ráthaithe faoin dlí ag an Acht Staidrimh 1993.

Daingníonn an tAcht Staidrimh 1993 neamhspléachas na Príomh-Oifige Staidrimh agus rúndacht sonraí. Cinntíonn an tAcht rúndacht na sonraí ar fad a bhailíonn an POS, sonraí daonáirimh san áireamh. Faoin Acht seo is ar chúiseanna staidrimh amháin gur féidir eolas a bhailítear a úsáid agus ní féidir aon sonraí go bhféadfaí a cheangail le duine inaitheanta nó le gnóthas a chur ar fáil d’aon roinn eile rialtais ná d’aon eagraíocht.

Tugann sé seo ráth dlíthiúil duit gur faoi rún daingean a chaithfear sa Phríomh-Oifig Staidrimh  leis an eolas a sholáthraíonn tú ar fhoirm an daonáirimh. Bainfear úsáid as ar chúiseanna staidrimh amháin agus déanfar na torthaí a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhealach cothrom agus neamhchlaonta.

Is faoi rún daingean a chaitheann an POS le gach eolas a bhailíonn sí sa daonáireamh agus bainfear úsáid as ar chúiseanna staidrimh amháin. Is féidir leat a bheith cinnte:

  • nach mbeidh ainmneacha daoine aonair curtha isteach in aon bhunachar sonraí ríomhaire.
  • nach mbeidh fáil ag aon roinn eile rialtais ná aon ghníomhaíocht ar eolas inaitheanta a bhaineann le daoine aonair nó le teaghlaigh.
  • Feidhmíonn an POS mar "sráid aon-treo" sa mhéid go dtagann sonraí inaitheanta isteach ach ní fhágann siad an Oifig. Leagtar béim ar an riachtanas i dtaobh rúndachta agus foireann á thraenáil do cheann cheathrú na POS agus don obair cheantair. Cuirtear gach ball den fhoireann ar an eolas maidir lena ndualgais dlíthiúla ina thaobh seo agus is féidir pionós suas le €25,000 a ghearradh ar bhall foirne as aon sárú rúndachta.
  • Beidh gach foirm an daonáirimh 2011 proiseáilte in ár oifig daonáirimh i Sord áit a mbeidh an t-eolas ar fad stóráilte ar líonra tiomnaithe dúnta an POS  atá faoi úinéireacht iomlán an POS; ní bheidh aon chuid den eolas mionsonraithe daonáirimh seo cóipáilte nó bainte ón líonra seo ag am ar bith; Beidh gach ball den fhoireann atá fostaithe chun proiseáil a dhéanamh ar an daonáireamh, foireann conradh taca an CACI san áireamh, ceapadh mar oifigigh staidreamh a chuireann cosc de réir an dlí orthu sceithfidh a dhéanamh ar aon sonraíocht rúnda.
  • Tá údar maith leis an mbród atá ar an bPOS nár theip uirthi ariamh rúndacht sonraí a chosaint. Tá sé mar cheann de na príomhaidhmeanna atá againn an scéal a choinneáil amhlaidh.