Na sonraí a fhoilsiú

Torthaí Daonáirimh 2016

Torthaí Foilsithe

Réamhthorthaí Dhaonáireamh 2016 14 Iúil 2016
Torthaí Achoimre Dhaonáireamh 2016 - Cuid 1 06 Aibreán 2017
Próifíl 1 – Tithíocht in Éirinn 20 Aibreán 2017
Próifíl 2 – Dáileadh agus Gluaiseachtaí Daonra 11 Bealtaine 2017
Torthaí Achoimre Dhaonáireamh 2016 – Cuid 2
15 Meitheamh 2017
Próifíl 3 – Próifíl Aoise na hÉireann 06 Iúil 2017
Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS) – Athróga go léir 20 Iúil 2017
POWSCAR – Comhad micreashonraí taighde (as Béarla) 20 Iúil 2017
Próifíl 4 – Líonta tí agus Teaghlaigh 27 Iúil 2017
Próifíl 5 – Daoine gan Dídean in Éirinn 10 Lúnasa 2017
Próifíl 6 – Comaitéireacht in Éirinn 31 Lúnasa 2017
Próifíl 7 – Imirce agus Éagsúlacht 21 Meán Fómhair 2017
Próifíl 8 – An Lucht Siúil, Eitneachas agus Creideamh in Éirinn 12 Deireadh Fómhair 2017
Próifíl 9 – Sláinte, Míchumas agus Cúramóirí 02 Samhain 2017
Próifíl 10 – Oideachas, Scileanna agus an Ghaeilge 23 Samhain 2017
Próifíl 11 – Fostaíocht, Slite Beatha agus Tionsclaíocht 14 Nollaig 2017

Do cheisteanna maidir leis an Daonáireamh, le do thoil déan teagmháil le census@cso.ie nó cuir glaoch ar +353 1 895 1460.

_____________________________________________________

Eiseofar táblaí idirghníomhacha gréasáin in éineacht le gach foilseachán.

 

Céad torthaí

Beidh torthaí daonáirimh 2016 curtha ar fáil i gcéimeanna difriúla de réir mar a bhíonn siad ar fáil. Is í an Réamhthuairisc Daonra a bheidh ar fáil ar dtús agus foilseófar é i mí Iúil thart ar 12 seachtain tar éis lá an daonáirimh. Beidh daonra iomlán na bhfireannach agus na mbaineannach i ngach Toghroinn trasna na tíre ar fáil sa tuairisc seo agus beidh siad bunaithe ar shonraí achoimre tógtha ó chéad leathanach na bhfoirmeacha daonáirimh. Beidh na chéad torthaí eile ar fáil nuair atá scanadh déanta ar na sonraí ón 2 mhilliún foirm daonáirimh ar fad, beidh thart ar 7 mí ag teastáil don obair sin, agus ansin beidh na torthaí réitithe le foilsiú, rud a thógann cúpla mí eile. Tá sé i gceist againn na chéad torthaí deireanacha seo a fhoilsiú taobh istigh de bhliain ó lá an daonáirimh, is é sin le rá i mí an Aibreáin 2017.

Réimse leathan táirgí

Beidh torthaí Daonáirimh 2016 curtha ar fáil i réimse leathan bealaí ar mhaithe le riachtanais na n-úsáideoirí ar fad a shásamh.

  • Ráitis daonáirimh
  • Táblaí don idirlíon amháin
  • Foilseacháin
  • Staitisticí Daonra na gCeantar Beag
  • Próifilí Daonra

Ráitis daonáirimh

Beidh formhór na dtorthaí daonáirimh curtha ar fáil ina Ráitis Daonáirimh, eagraithe de réir téama. Beidh líon teoranta táblaí sonraí i ngach ráiteas chomh maith le míniú sonraithe agus anailís ar na torthaí le mapaí téamacha agus cairteacha. Beidh na torthaí curtha ar fáil i rith 2012 ag tosú san Aibreán.

Táblaí don idirlíon amháin

Beidh réimse leathan táblaí daonáirimh in éineacht le gach Ráiteas Daonáirimh a chuirfear ar fáil mar tháblaí idirghníomhacha lín-amháin ar shuíomh idirlín na POS. Beidh na sonraí ar fad ar fáil le híoslódáil chuig Excel, csv agus formaidí eile.  Beidh na torthaí seo curtha ar fáil in éineacht le Ráitis Daonáirimh i rith 2017.

Staitisticí Daonra na gCeantar Beag

Tá sé an-tábhachtach gur féidir leis an daonáireamh fíorshonraí bríocha do cheantair an-bheaga go deo a sholáthar agus is iad ár Staitisticí Daonra na gCeantar Beag (SAPS) ceann dár dtáirgí is mó a bhfuil tóir air. Do 2016 i measc na gceantar a mbeidh táblaí curtha le chéile dóibh beidh na 19,000 Ceantair Bheaga nua (ina bhfuil 50-200 áitribh chónaithe de ghnáth). Beidh na táblaí ar fáil de réir téama (mar shampla táblaí maidir le náisiúntacht ar fáil do na ceantair bheaga ar fad in éineacht) agus de réir ceantair (gach tábla do cheantar faoi leith). Beidh na torthaí seo ar fáil ó ráithe 4 2017. Le torthaí SAPS do 2011 a fháil cliceáil anseo nó féach ar ár n-uirlíis chuardaigh don mhapáil idirghníomhach anseo (As Béarla) ina bhfuil taispeántas físe maidir le theacht ar na sonraí atá á lorg agat.

Próifilí Daonra

Do Dhaonáireamh 2016 tá sé i gceist táirge iomlán nua a chur ar fáil le próifíl achoimre do cheantair faoi leith geografacha a sholáthar, mar shampla bailte, Toghranna, &rl. Beidh torthaí daonáirimh achoimre sa tuairisc dhá leathanach a bhaineann le rogha eochair-athróga déimeagrafacha, mapa, táblaí agus cairteacha.  Is féidir na próifílí ceantair don bhliain 2011 a fháil anseo.

Áit oibre, scoile nó coláiste – taifid gan tréithe pearsanta luaite

Mar chuid de chlár próiseála Dhaonáireamh 2016, déanfar sonraí faoi áit oibre, scoile nó coláiste a gheochódú. Déanfar gach oibrí a bhfuil cónaí orthu in Éirinn ar oíche an Daonáirimh a chódú de réir a n-áite oibre agus déanfar gach dalta/mac léinn os cionn 5 bliana d’aois agus a bhfuil cónaí orthu in Éirinn a chódú de réir a n-áite scoile/coláiste. Déanfar comhad mionsonraithe ina bhfuil saintréithe déimeagrafacha agus socheacnamaíocha na gcónaitheoirí sin agus faisnéis faoi áit tionscnaimh agus ceann scríbe a n-aistear a chur ar fáil lena n-anailísiú.

Níl an comhad POWSCAR ar fáil ach amháin faoi choinníollacha dochta do thaighdeoirí bona fide atá ceadaithe ag POS. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil anseo.

Sampla 10% de mhicreashonraí gan tréithe pearsanta luaite

Soláthróidh POS sampla 10% de thaifid gan tréithe pearsanta luaite don tSraith Micreashonraí Idirnáisiúnta lena nÚsáid Phoiblí (IPUMS). A bhuí leis na sonraí comhchuibhithe sin, beidh taighdeoirí in ann anailís shóisialta agus eacnamaíoch a dhéanamh ar níos mó ná 80 tír agus ar na céadta tacar sonraí daonáirimh. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil anseo.