Áiritheoir an Daonáirimh

Beidh 4,663  Áiritheoirí fostaithe ag an daonáireamh le foirm dhaonáirimh a dháileadh ar agus a bhailiú ó gach teaghlach in Éirinn. Tá ceantar faoi leith tugtha do gach áiritheoir le clúdach le, ar an meán, 430 teaghlach ann. Tá gach áiritheoir freagrach as na foirmeacha daonáirimh uilig a dháileadh ar gach teaghlach ina c(h)eantar.
00032

Aithneófar áiritheoirí daonáirimh ar an bpointe lena seaicéid ard-infheictheachta buí. Beidh tiachóga dubha ar iompar acu leis na focail “Central Statistics Office An Phríomh Oifig Staidrimh” scríofa orthu. Chomh maith leis sin bheidh cártaí aitheantais oifigiúla ag na háiritheoirí ar fad. Ba cheart don cheann teaghlaigh déanamh cinnte gur áiritheoir atá ann agus an cárta aitheantais a iarraidh.

Tá dualgas ar na háiritheoirí teagmháil phearsanta a dhéanamh le gach ceann teaghlaigh agus foirm an daonáirimh a dháileadh go pearsanta; len é sin a dhéanamh bíonn orthu go minic dul ar ais chuig cuid de na teaghlaigh roinnt uaireanta. Caitheann an t-áiritheoir thart ar 3 sheachtain ag dáileadh na bhfoirmeacha daonáirimh ina c(h)eantar agus mar sin is féidir leat a bheith ag súil len é/í a fheiceáil thart timpeall i do cheantar go minic nuair atá an daonáireamh á chur i gcrích. Ní mór don áiritheoir freisin gach foirm dhaonáirimh a bhailiú tar éis lá an daonáirimh.

Beidh an t-áiritheoir in ann aon cheisteanna a fhreagairt nó cúnamh ar chur ar fáil don cheann teaghlaigh maidir leis an bhfoirm. Beidh siad in ann cúnamh breise a chur ar fáil don cheann teaghlaigh má theastaíonn sin, mar shampla, aistriúchán den fhoirm go dtí aon cheann de 21 teanga, foirm i gcló mór nó closleagan den fhoirm.