Teagmháil

Chun tuilleadh eolais ar an daonáireamh a fháil, déan teagmháil linn led’ thoil.

Tá sonraí teagmhála le fáil thíos:

Fiosrúcháin Daonáirimh

An Phríomh-Oifig Staidrimh
Campas Gnó Soird
Bóthar Bhaile Anraí
Sord
Contae Átha Cliath
Éire

Lóghlao: 1850 2016 04

Fac: 353-1-895 1399

Ríomhphost: census@cso.ie