Nuacht is Deanaí

6ú Aibreán, 2017

Torthaí Achoimre Dhaonáireamh 2016 – Cuid 1.

Tá an foilseachán ‘Torthaí Achoimre Dhaonáireamh 2016 – Cuid 1’ á fhoilsiú inniu. Sa tuarascáil seo, léirítear athruithe daonra, comhdhéanamh aoise, stádas pósta, líonta tí agus teaghlaigh, náisiúntacht, teangacha iasachta, cainteoirí Gaeilge, creideamh agus tithíocht. Is í seo an chéad ceann de dhá thuarascáil achoimre, eiseofar an dara cheann an 15 Meitheamh.

Torthaí Achoimre Dhaonáireamh 2016 – Cuid 1 (as Béarla)

Preasráiteas iomlán

 

14ú Iúil, 2016

Réamhthorthaí Dhaonáireamh 2016.

Foilsítear inniu na chéad torthaí de Dhaonáireamh 2016. Is é réamhfhigiúr an daonra de réir an áirimh a rinneadh Oíche an Daonáirimh, Domhnach an 24ú Aibreán 2016, ná 4,757,976 duine.  Tá na torthaí luatha seo bunaithe ar an gcomhaireamh achoimre do gach ceantar áirimh a chuir na 4,663 áiritheoirí le chéile.

Réamhthorthaí Daonáirimh 2016 (as Béarla)

Preasráiteas iomlán

 

25ú Bealtaine, 2016

Iarrann an Phríomh-Oifig Staidrimh ar shealbhóirí tí foirmeacha daonáirimh a sheoladh ar ais sa phost.

Tá  díreach  os  cionn  1.7  milliún  foirm  daonáirimh  anois  bailithe  ó cheann  ceann  na tíre. Agus áiritheoirí ag críochnú le foirmeacha a bhailiú, iarrtar ar gach sealbhóir tí a foirm/a fhoirm a sheoladh ar ais sa phost mura bailíodh í go dtí seo.

Preasráiteas iomlán

 

13ú Bealtaine, 2016

Bailiú fhoirmeacha daonáirimh ag teacht chun críche.

Tá áiritheoirí daonáirimh gnóthach le foirmeacha a bhailiú agus leanfaidh an obair seo go dtí an 23 Bealtaine. Tá beagnach trí seachtaine caite ó oíche an daonáirimh agus tá dianobair á déanamh ag ár n-áiritheoirí chun na foirmeacha chomhlíonta a bhailiú.

Preasráiteas iomlán

 

9ú Bealtaine, 2016

2 seachtain fágtha de bhailiú na bhfoirmeacha daonáirimh

Tá áiritheoirí daonáirimh gnóthach le foirmeacha a bhailiú agus leanfaidh an obair seo go dtí an 23 Bealtaine. Is dúshlánach an obair sin i roinnt cásanna. Mar sin, mura bhfuil cloiste agat ó do áiritheoir go dtí seo, cuir glaoch air/uirthi ar an uimhir fóin a d’fhág sé/sí nó cuir glaoch ar Íosghlao 1850 2016 04.

Preasraiteas iomlán

 

29ú Aibreán, 2016

Bailiú na bhfoirmeacha daonáirimh ar siúl

Cad atá le déanamh má tá earráid déanta agat ar an bhfoirm dhaonáirimh?

Preasraiteas iomlán

 

20ú Aibreán, 2016

Daonáireamh 2016 – ceithre lá fágtha

Is deis é an Daonáireamh tionchar a imirt ar thodhchaí na hÉireann

Preasraiteas iomlán

 

15ú Aibreán, 2016

An bhfuair tú d’fhoirm daonáirimh?

Ní mór do gach duine in Éirinn páirt a ghlacadh i nDaonáireamh 2016 ar an Domhnach, 24ú Aibreán.

Preasraiteas iomlán

 

12ú Aibreán, 2016

Cabhair Daonáirimh ar fáil

Tá deasc cabhrach agus aip á seoladh ag an bPríomh-Oifig Staidrimh inniu, a bhfuil sé d’aidhm acu cabhair agus tacaíocht a sholáthar do dhaoine chun páirt a ghlacadh i nDaonáireamh 2016.

Preasraiteas iomlán

 

7ú Aibreán, 2016

Iarrann an CSO ar bhainisteoirí árasán doirse a oscailt roimh áiritheoirí daonáirimh

Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) ag iarraidh inniu ar chomhlachtaí bainistíochta árasán rochtain a thabhairt d’áiritheoirí daonáirimh ar fhoirgnimh árasán. Is é seo mar gheall ar aiseolas ó áiritheoirí daonáirimh go mbíonn deacrachtaí acu rochtain a fháil ar fhoirgnimh árasán.

Preasraiteas iomlán

 

4ú Aibreán, 2016

Daoine gan dídean agus Daonáireamh 2016

Ní mór gach duine a chur san áireamh ar fhoirm dhaonáirimh ar an Domhnach, 24ú Aibreán.  Tá bearta socraithe chun daoine gan dídeán a áireamh ar an oíche.

Preasráiteas iomlán

 

1ú Aibreán, 2016

Daonáireamh 2016 agus rochtain ar Dhaonáireamh

Is é an Domhnach, 24ú Aibreán oíche an Daonáirimh. Tá réimse tacaíochtaí ar fail do dhaoine chun cabhrú leo an fhoirm dhaonáirimh a chomhlánú, ina measc ábhair do lucht lagamhairc, do lucht lagéisteachta agus cúnamh do dheacrachtaí litearthachta nó teanga.

Preasráiteas iomlán

Is féidir teacht ar tuilleadh eolais ar Rochtain ar Dhaonáireamh anseo

 

23 Márta, 2016

Seoladh Fheachtas Machaire Daonáireamh 2016

Inniu, sheol an Taoiseach an feachtas machaire do Daonáireamh 2016. Sna seachtainí atá amach romhainn, déanfaidh 4663 Áiritheoir Daonáirimh thart ar 2 mhilliún Foirm an Daonáirimh chuig gach teach sa tír. Ba chóir do shealbhóirí tithe an fhoirm a choinneáil in áit daingean go dtí Lá an Daonáirimh, 24 Aibreán agus í a chomhlánú ar an oíche sin. Ba chóir gach duine sa teach ar an oíche sin a chur san áireamh ar an bhfoirm.

Nasc chuig preaseisiúint Seolta an Daonáirimh

Féach census.ie le tuilleadh a fháil amach faoi Daonáireamh 2016