Polasaí Príobháideachais

Ráiteas Ginearálta

Baineann an ráiteas seo le cleachtais phríobháideachta na Príomh-Oifige Staidrimh maidir le suíomh idirlín Dhaonáirimh 2016.

Tá naisc ar ár suíomh idirlín chuig suímh eile. Níl an POS freagrach as na cleachtais phríobháideachta ar aon cheann de na suímh eile sin. Molaimid duit a bheith ar an airdeall ina thaobh seo nuair a fhágann tú ár suíomh agus na ráitis phríobháideachta a léamh ar shuímh eile a bhailíonn eolas pearsanta inaitheanta a dtugann tú cuairt orthu. Baineann an ráiteas príobháideachta amháin leis an eolas a bhailítear ar ár suíomh idirlín.

Géilleann an POS go hiomlán do do cheart don phríobháideacht agus ní bhailíonn sí, mar riail ghinearálta, eolas pearsanta d’aon chineál, gan do chead soiléir. Déileáilfear le haon eolas pearsanta a chuireann tú ar fáil don POS ag an gcaighdeán is airde slandála agus rúndachta, ag cloí go beacht leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 (naisc chuig suíomh an Choimisinéara um Chosaint Sonraí).

Bailiú agus Úsáid Eolais Phearsanta

Ar mhaithe leis an gcáipéis seo, is ionann eolas pearsanta agus eolas gur féidir duine a aithint as ar nós ainm, seoladh, seoladh ríomh-phoist. Ní bhailíonn an POS aon sonraí pearsanta fút ar an suíomh idirlín seo, seachas ó eolas a chuireann tú féin ar fáil (mar shampla, tríd ríomh-phost a chur chuig an POS tríd an suíomh idirlín nó tríd foirm fhiosrúcháin nó aiseolais ar líne a úsáid nó tríd an áis réamhchláraithe a úsáid ar mhaithe le hearcaíocht mar Áiritheoir Daonáirimh). Ní chuirtear aon eolas pearsanta a chuireann tú ar fáil dúinn ar an mbealach seo ar fáil d’aon tríú pháirtí ná ní chuirtear ar aon liosta poist é, agus bainfear úsáid as don fáth gur chuir tú ar fáil é amháin. Baintear úsáid as an eolas pearsanta seo le freagra a thabhairt ar d’iarratas nó le réiteach eile a fháil ar an ábhar ba chúis leis an teagmháil a rinne tú linn.
I gcás brabhsála idirlín ghinearálta, ní chuirtear aon eolas pearsanta ar fáil dúinn, cé go bhfuil eolas staitistiúil áirid ar fáil dúinn tríd ár soláthróir seirbhíse idirlín. Ní dhéanfaidh an POS aon iarracht cuairteoirí aonair a aithint, ná aon sonraí teicniúla a cheangail le duine aonair.

Bailiú agus Úsáid Eolais Teicniúil

Déanann ár soláthróir seirbhíse idirlín sonraí teicniúla maidir le cuairteanna ar an suíomh idirlín seo a logáil ar chúiseanna staidrimh.
Baineann na sonraí teicniúla atá á logáil leis na nithe seo a leanas amháin:

  • An cineál brabhsálaí idirlín agus an córas oibriúcháin in úsáid le fáil isteach ar ár suíomh;
  • An t-ainm fearainn idirlín in úsáid;
  • Seoladh IP freastalaí idirlín an chuairteora;
  • An dáta agus an t-am ar thug tú cuairt ar ár suíomh agus an méid ama a chaith tú ann;
  • Sonraí conair chliceála a thaispeánann an trácht cuairteoirí timpeall ar an suíomh seo (mar shampla, na leathanaigh a osclaíodh agus na cáipéisí ar déanadh íoslódáil orthu)
  • Cuid de na critéir chuardaigh atá in úsáid agat.

Ní dhéantar aon eolas a bhailiú a d’fhéadfaí úsáid le cuairteoirí aonair chuig an suíomh idirlín a aithint. Mar shampla, d’fhéadfadh sé go mbeadh líon na gcuairteoirí chuig leathanaigh dhifriúla ar an suíomh idirlín á chomhaireamh len iad a dhéanamh níos úsáidí do chuairteoirí. Ní dhéanann an t-eolas seo tú a aithint go pearsanta.

Baintear úsáid as cuid den eolas thuas le staitisticí achoimre a chruthú a thugann deis dúinn fáil amach cé mhéid cuairteoirí atá ag na rannóga difriúla dár suíomh, cén t-eolas is minicí a bhíonn tóir air, a chuireann muid ar an eolas maidir le dearadh agus leagan amach sa todhchaí agus a chuidíonn linn ár suíomh a dhéanamh níos éasca don úsáideoir.
Tá sé mar pholasaí ag an bPOS gan aon eolas teicniúil maidir le cuairteoirí faoi leith chuig an suíomh idirlín a thabhairt d’aon tríú pháirtí (seachas dár soláthróir seirbhíse idirlín, a dhéanann taifead ar a leithéid de shonraí ar ár son agus atá ceangailte ag na rialacha rúndachta ina thaobh seo).
Ba cheart a thabhairt faoi deara nach ionann sonraí teicniúla nach féidir a cheangail le duine inaitheanta agus “sonraí pearsanta” ar mhaithe leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 (naisc chuig suíomh an Choimisinéara um Chosaint Sonraí).

Fianáin a Dhiúltú

Baineann an suíomh seo úsáid as fianáin. Níl an t-eolas ar fhianán ceangailte le haon eolas pearsanta inaitheanta a chuireann tú ar fáil ar ár suíomh. Is féidir le cuairteoirí an suíomh idirlín seo a úsáid gan aon fheidhmiúlacht a chailliúint fiú má tá fianáin díchumasaithe acu ar a mbrabhsálaí idirlín.

Gluais na dTéarmaí Teicniúla in Úsáid

Brabhsálaí Idirlín

Bogearra é brabhsálaí idirlín a thugann deis don úsáideoir teacht ar leathanaigh idirlín agus iad a léamh. Ina measc tá Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox agus Opera.

Ainm Fearainn

Is ainm téasc é ainm fearainn atá comhfhreagrach leis an seoladh uimhriúil IP atá ag ríomhaire ar an idirlíon. Mar shampla is ainm fearainn é, www.cso.ie . Ainm uathúil é ainm fearainn.

Seoladh IP

Seoladh Prótacail Idirlín é Seoladh IP. Tá seoladh uathúil ag gach ríomhaire atá ceangailte leis an Idirlíon. Bíonn an seoladh IP leagtha amach mar shraith de cheithre uimhir aon- go trí-dhigit scartha ag poncanna, mar shampla is seoladh IP é 212.6.125.76

Fianáin

Píosaí beaga eolais iad fianáin atá stóráilte i gcomhaid shimplí téacs curtha ar do ríomhaire ag suíomh idirlín. Is féidir leis an suíomh idirlín na fianáin a léamh nuair a théann tú ar ais chuige. D’fhéadfadh an t-eolas atá stóráilte i bhfianán baint a bheith aige le do ghnáthchleachtas brabhsála ar leathanach idirlín, nó a bheith ina uimhir aitheantais uathúil ionas gur féidir leis an suíomh idirlín tusa a "aithint" nuair a thagann tú ar ais. Go ginearálta, ní bhíonn eolas pearsanta coinnithe i bhfianáin gur féidir tusa a aithint uaidh, ach amháin sa chás go bhfuil eolas den chineál sin curtha ar fáil agat don suíomh idirlín.