Czech / čeština

Vítejte na stránkách s informacemi o sčítání lidu v roce 2016

V neděli 24. dubna se v Irsku bude konat podrobné sčítání lidu, domů a bytů.Započítána bude každá osoba, přítomná v Irsku během této noci. Získané informace budou použity ke statistickým účelům a budou všeobecně dostupné. Předběžné výsledky budou k dispozici o tři měsíce později, tj. v červenci 2016.

Prosím klikněte na následující odkazy, kde najdete více informací o sčítání lidu v roce 2016:

Zde si prohlédněte nebo stáhněte překlad sčítacího formuláře

Prohlédněte si nebo stáhněte Leták ‚Sčítání lidu‘

Zde si prohlédněte nebo stáhněte Sčítání lidu 2011, Profil 6: migrace a diverzita – profil, zabývající se diverzitou v Irsku

 

Informace o sčítání lidu v roce 2016

 

Co znamená sčítání lidu (census)?

Při sčítání lidu se započítávají všechny osoby, které se nacházejí na území státu v noci, kdy se census koná. V tuto noc každá osoba v zemi musí být zahrnuta ve sčítacím formuláři a stane se tak součástí oficiálního sčítání lidu, domů a bytů, které se v Irsku koná každých pět let.

 

Kdy se bude konat příští sčítání lidu?

Příští sčítání lidu se bude konat v neděli 24. dubna 2016. Každá osoba, která se nachází na území státu v tuto noc, by měla být zahrnuta ve sčítacím formuláři. Ať jste kde jste v Irsku – doma, na návštěvě u příbuzných nebo u přátel, v nemocnici atd. – Vaše jméno musí figurovat ve sčítacím formuláři.

 

Musím vyplnit sčítací formulář?

Ano. Každá osoba, která se nachází na území státu v noci, kdy se census koná, musí být zahrnuta ve sčítacím formuláři. Tato povinnost je stanovena zákonem. Informace získané na základě sčítání lidu jsou důležité pro plánování naší společné budoucnosti, a proto je důležité, aby každý jednotlivec byl započítán.

 

 

Co musím udělat?

Sčítací komisař přinese sčítací formulář k Vám domů někdy v průběhu 3-4 týdnů, které předcházejí noci sčítání lidu 24. dubna. Měl/a byste uschovat tento formulář na bezpečném místě až do dne sčítání lidu. Sčítací komisař Vám ochotně odpoví na jakékoliv otázky o formuláři.

V noc sčítání lidu bude Vaší povinností vyplnit formulář za každou osobu ve Vaší domácnosti a podepsat prohlášení na konci formuláře po jeho vyplnění. Uschovejte laskavě formulář na bezpečném místě do té doby, než bude vyzvednut. Sčítací komisař se k Vám vrátí za 2-3 týdny po noci sčítání lidu a vyzvedne Vámi vyplněný formulář. Také Vám ochotně pomůže v případě, že budete mít potíže s vyplněním formuláře. Budete-li se chtít ujistit o jeho/její identitě, požádejte o předložení jeho/jejího průkazu totožnosti.

 

Je to důvěrné?

Ano. Všechny odpovědi, které poskytnete ve sčítacím formuláři, jsou naprosto důvěrné a budou použity výhradně ke statistickým účelům. Žádné osobní informace nebudou předány jakýmkoliv úřadům nebo správním orgánům. To je zaručeno zákonem!

 

K jakým účelům slouží sčítání lidu?

Účelem sčítání lidu je poskytnout informace o obyvatelstvu Irska jako celku. Tyto informace pak používají vládní, místní a regionální úřady, obchodní organizace, místní společenství a další organizace, kterým získané údaje pomáhají při rozhodování o tom, jak plánovat vzdělávací programy, zdravotnictví, zaměstnanecké programy, dopravu a řadu dalších služeb. Nezveřejňují se žádné individuální údaje. Kliknutím zde se dozvíte další informace (v angličtině) o tom, jak je sčítání lidu užitečné.

 

Kde najdu pomoc, pokud ji budu potřebovat?

Váš sčítací komisař Vám pomůže a ochotně zodpoví jakékoliv případné otázky o sčítání lidu nebo o vyplňování sčítacího formuláře.

 

Překlad sčítacího formuláře je také k dispozici v následujících 21 jazycích:. arabsky, bengálsky, česky, čínsky, francouzsky, italsky, kantonskou čínštinou, litevsky, lotyšsky, maďarsky, německy, polsky, portugalsky, rumunsky, rusky, slovensky, španělsky, thajsky, ukrajinsky, vietnamsky a v jazyce urdu. Kliknutím zde najdete informace, které jsou k dispozici v každém z těchto jazyků.

 

Kliknutím na následující odkazy získáte další informace o sčítacím formuláři v anglickém jazyce a jak jej vyplnit:

  • Guide to Completing the Census form (‚Průvodce vyplněním sčítacího formuláře‘) – návod ‘krok za krokem‘ jak vyplnit jednotlivé otázky.
  • 2016 census guide to Questions (‚Průvodce otázkami sčítání lidu v roce2016’) – vysvětlení jednotlivých otázek, jejich účelu a použití získaných údajů.

Takže – vyplňte Váš sčítací formulář v neděli 24. dubna 2016. Pomůžete tím zajistit, že sčítání lidu v roce 2016 bude úspěšné.