Lithuanian / lietuvių k

Dėkojame Jums už dalyvavimą 2016 m. gyventojų surašyme . 

Balandžio 24 d., sekmadienį, Airijoje vyks detalus gyventojų surašymas. Jo metu bus skaičiuojami visi tą vakarą Airijoje esantys asmenys. Gauta informacija, prieinama visiems, bus naudojama statistikos tikslais. Pradinius gyventojų surašymo rezultatus bus galima sužinoti 2016 m. liepą.

Daugiau informacijos apie 2016 m. gyventojų surašymą galite gauti spustelėdami nuorodas apačioje: 

Peržiūrėti/atsisiųsti gyventojų surašymo formos vertimą.

Peržiūrėti/atsisiųsti bukletą apie gyventojų surašymą

Peržiūrėti/atsisiųsti 2011 m. gyventojų surašymo 6 profilį „Migracija ir įvairovė – įvairovė Airijoje“

Informacija apie 2016 m. gyventojų surašymą

 

Kas yra gyventojų surašymas?

Gyventojų surašymo metu suskaičiuojami visi tą vakarą šalyje esantys asmenys. Surašymo vakarą visi šalyje esantys žmonės turi užpildyti jam skirtą formą ir taip sudalyvauti oficialiame kas penkerius metus Airijoje vykstančiame žmonių ir būstų skaičiavime.

 

Kada bus kitas gyventojų surašymas?

Kitas gyventojų surašymas vyks 2016 m. balandžio 24 d., sekmadienį. Visi tą vakarą Airijoje esantys asmenys turėtų užpildyti gyventojų surašymo formą. Šią formą turite užpildyti nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje Airijoje tuo metu būsite – savo namuose, apsistoję pas gimines ar draugus, ligoninėje ir t. t.

 

Ar aš privalau užpildyti šią formą?

Taip. Visi gyventojų surašymo vakarą Airijoje esantys asmenys turi užpildyti šią formą – tai padaryti įpareigoja įstatymai. Gyventojų surašymo metu gauta informacija yra reikšminga planuojant visų mūsų ateitį, todėl labai svarbu, kad visi dalyvautų.

 

Ką aš turiu daryti?

Jūsų surašymo pareigūnas pristatys gyventojų surašymo formą Jums į namus per 3–4 savaičių laikotarpį iki balandžio 24 d. vyksiančio surašymo. Iki surašymo dienos šią formą turėtumėte laikyti saugioje vietoje. Minėtas pareigūnas su malonumu atsakys į visus Jūsų su formos pildymu susijusius klausimus.

Gyventojų surašymo vakarą Jūs turite užpildyti šią formą, pateikdami duomenis apie kiekvieną jūsų namų ūkio gyventoją, ir, baigę ją pildyti, pasirašyti gale esančią deklaraciją. Iki surinkimo formą laikykite saugioje vietoje. 2–3 savaičių laikotarpyje po surašymo vakaro Jums vėl paskambins Jūsų gyventojų surašymo pareigūnas, kad susitartumėte, kada jis galėtų atvykti ir formą paimti. Jei pildant formą iškilo sunkumų, šie pareigūnai, kurių tapatybę patikrinti galite paprašę parodyti atitinkamą pažymėjimą, su mielu noru Jums padės.

 

Ar forma konfidenciali?

Taip. Visa Jūsų gyventojų surašymo formoje pateikiama informacija yra visiškai konfidenciali ir bus naudojama griežtai vien tik statistikai. Asmenine informacija nėra dalijamasi su jokia kita tarnyba ar vyriausybine organizacija. Konfidencialumą garantuoja įstatymai!

 

Kam naudojami gyventojų surašymo duomenys?

Gyventojų surašymo tikslas – gauti informacijos apie visus Airijoje gyvenančius asmenis. Šią informaciją naudoja vyriausybė, regioninė ir vietinė valdžia, verslo plėtotojai, vietinės bendruomenės ir kiti visuomenės dalyviai, priimdami sprendimus dėl švietimo, sveikatos priežiūros, užimtumo, transporto ir eilės kitų paslaugų ateities planų. Jiems teikiamoje informacijoje neatsispindi jokie asmeniniai žmonių duomenys. Spustelėkite čia, jei norite gauti daugiau informacijos anglų kalba apie gyventojų surašymo naudą.

 

Kas man gali suteikti pagalbos?

Padėti Jums visada gali Jūsų gyventojų surašymo pareigūnas, kuris mielai atsakys į visus Jūsų su gyventojų surašymu arba jo formos pildymu susijusius klausimus.

 

Gyventojų surašymo formą galite gauti išverstą net į 21 kalbą: arabų, bengalų, kantoniečių, kinų, čekų, prancūzų, vokiečių, vengrų, italų, latvių, lietuvių, lenkų, portugalų, rumunų, rusų, slovakų, ispanų, tajų, urdų, ukrainiečių ir vietnamiečių. Spustelėję čia, rasite šiomis kalbomis pateikiamą informaciją.

Spustelėję šias nuorodas, gausite daugiau informacijos anglų kalba apie gyventojų surašymo formą ir kaip ją pildyti:

Gyventojų surašymo formos pildymo gidas  – pagalba pildant visus formos klausimus žingsnis po žingsnio.

2016 m. gyventojų surašymo klausimų gidas  – paaiškina kiekvieną klausimą, priežastis, kodėl to klausiama, ir kam bus naudojami atsakymai.

Taigi prašome Jūsų 2016 m. balandžio 24 d., sekmadienį, užpildyti savo gyventojų surašymo formą ir taip užtikrinti sėkmingą 2016 m. gyventojų surašymą.