Slovak / slovensky

Vitajte na stránke Sčítanie obyvateľov 2016.

Podrobné sčítanie obyvateľov sa vykoná na celom území Írskej republiky v nedeľu 24.apríla. Sčítaním sa zisťujú údaje o každom obyvateľovi, ktorý sa v tento okamih nachádza na území Írskej republiky. Získané informácie sa použijú na štatistické účely a sú každému dostupné. Predbežné výsledky sčítania budú k dispozícii tri mesiace po sčítaní, t.j. v júli 2016.

Pre získanie viac informácií o sčítaní obyvateľov 2016, kliknite, prosím, na nižšie uvedený odkaz:

Pozri/skopíruj preklad sčítacieho formulára tu.

Pozri/skopíruj informačný leták o sčítaní obyvateľov tu.

Pozri/skopíruj Profil 6 – Migrácia a kultúrna diverzita – Profil kultúrnej diverzity v Írsku.

 

Informácie o Sčítaní obyvateľov 2016

 

Sčítanie obyvateľov – čo to znamená?

Sčítaním sa zaznamenávajú údaje o každom obyvateľovi, ktorý sa v čase sčítania nachádza v krajine. Údaje o každom obyvateľovi, ktorý je v čase sčítania na území krajiny, musia byť uvedené v sčítacom formulári a musia byť súčasťou oficiálneho sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa v Írskej republike vykonáva každých päť rokov.

Kedy sa koná najbližšie sčítanie?

Najbližšie sčítanie sa bude konať v nedeľu 24. apríla 2016. Každý, kto bude v noci z 24. apríla na 25. apríla prítomný na území krajiny, by mal byť uvedený v sčítacom formulári. Každý občan, ktorý sa nachádza kdekoľvek na území Írskej republiky – doma, u príbuzných alebo priateľov, v nemocnici, atď., musí byť zapísaný do sčítacieho formulára.

Musíme vyplniť sčítací formulár?

Áno. Každý občan, ktorý sa v čase sčítania nachádza na území krajiny, musí byť podľa zákona zapísaný do sčítacieho formulára. Získané informácie zo sčítania obyvateľov sú dôležité pre plánovanie budúcnosti všetkých obyvateľov, preto je zapísanie všetkých občanov také dôležité.

Čo musíme urobiť?

Sčítací komisár vášho sčítacieho obvodu doručí sčítací formulár k vám domov niekedy v priebehu 3-4 týždňov pred okamihom sčítania – nocou z 24. apríla na 25. apríla. Prosíme vás o uchovanie sčítacieho formuláru na bezpečnom mieste až do okamihu sčítania. Sčítací komisár rád odpovie na všetky vaše otázky týkajúce sa sčítacieho formulára.

V čase sčítania obyvateľov vyplňte sčítací formulár s prihliadnutím na každého obyvateľa vašej domácnosti, ktorý sa počas noci z 24. apríla na 25. apríla nachádzal v Írsku a po jeho vyplnení podpíšte vyhlásenie na konci sčítacieho formulára. Prosíme vás o uchovanie vyplneného sčítacieho formulára na bezpečnom mieste až do jeho odovzdania. Sčítací komisár vášho sčítacieho obvodu vás opäť navštívi po 2-3 týždňoch od okamihu sčítania, aby vyzbieral vyplnené formuláre. V prípade, že ste mali akékoľvek ťažkosti pri vyplňovaní formulára, obráťte sa na sčítacieho komisára, ktorý vám rád pomôže. Totožnosť sčítacieho komisára si môžete overiť vyžiadaním si jeho preukazu (ID).

Je zabezpečená ochrana osobných údajov?

Áno. Všetky údaje, ktoré uvediete do sčítacieho formulára, sú prísne dôverné a budú použité len na štatistické účely. Žiadne osobné údaje nemôžu byť podľa zákona poskytované inej agentúre alebo vládnemu rezortu!

Aké je využitie sčítania obyvateľov?

Sčítanie obyvateľov napomôže poskytnutiu informácií a údajov o všetkých občanoch žijúcich na území Írskej republiky. Tieto údaje pomôžu vládnym, regionálnym a miestnym organizáciám, spoločnostiam, miestnym komunitám a iným orgánom pri príprave rozhodnutí o budúcich plánoch týkajúcich sa vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti, dopravy a škály iných služieb. Poskytnuté informácie a údaje neodkryjú žiadne osobné údaje. Pre získanie viac informácií o prínosoch sčítania obyvateľov v angličtine kliknite tu.

Kde získate pomoc?

Sčítací komisár vášho sčítacieho obvodu vás poučí o spôsobe vyplnenia sčítacieho formulára a odpovie na akékoľvek otázky, ktoré môžete mať ohľadom sčítania obyvateľov alebo vyplňovania sčítacieho formulára.

Preklad sčítacieho formulára je dostupný aj v nasledujúcich 21 jazykoch: v arabčine, bengálčine, kantončine, čínštine, češtine, francúzštine, nemčine, maďarčine, taliančine, lotyštine, litovčine, poľštine, portugalčine, rumunčine, ruštine, slovenčine, španielčine, thajčine, jazyku Urdu, ukrajinčine, vietnamčine. Pre získanie informácií dostupných v jednotlivých jazykoch kliknite tu.

Pre získanie viac informácií o sčítacom formulári v angličtine a jeho vyplnení kliknite na nasledujúce odkazy: