Thai

ยินดีต้อนรับสู่การกรอกข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2559

ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายนจะมีการสำรวจสำมะโนประชากรอย่างละเอียดในไอร์แลนด์ การสำรวจ

สำมะโนประชากรจะนับรวมทุกคนที่อยู่ในไอร์แลนด์ในคืนนั้น ข้อมูลนี้จะนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์

ทางสถิติและเป็นข้อมูลสาธารณะ ทั้งนี้คุณจะสามารถดูผลการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งแรกได้หลังจากสามเดือนนับจากคืนที่ทำการสำรวจ นั่นคือ ในเดือนกรกฎาคม 2559

โปรดคลิกที่ลิ้งก์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2559

ดู/ดาวน์โหลดแผ่นพับเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร

ดู/ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรฉบับแปล

ดู/ดาวน์โหลดการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2554 โปรไฟล์ 6 การย้ายถิ่นฐานและความหลากหลายทางเชื้อชาติ – โปรไฟล์ของความหลากหลายทางเชื้อชาติในไอร์แลนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2559

การสำรวจสำมะโนประชากรคืออะไร

การสำรวจสำมะโนประชากรเป็นการนับจำนวนประชากรทุกคนที่อยู่ในประเทศในคืนที่ทำการสำรวจสำมะโน-

ประชากร ในคืนนั้น ทุกคนที่อยู่ในประเทศจะต้องใส่ชื่อลงไปในแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากร และเป็น

ส่วนหนึ่งของการนับจำนวนประชากรและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะจัดทำขึ้นทุกๆ ห้าปีในประเทศไอร์แลนด์

การสำรวจสำมะโนประชากรครั้งต่อไปจะจัดให้มีขึ้นเมื่อไร

การสำรวจสำมะโนประชากรครั้งต่อไปจะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 ทุกคนที่อยู่ในประเทศใน

คืนนั้นควรจะมีชื่ออยู่ในแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากร คุณจะต้องมีชื่ออยู่ในแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโน-

ประชากรไม่ว่าคุณจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนในไอร์แลนด์ก็ตาม – อยู่ที่บ้าน พักกับญาติหรือเพื่อน อยู่ในโรงพยาบาล เป็นต้น

ฉันจะต้องกรอกแบบฟอร์มหรือไม่

ใช่ ทุกคนที่อยู่ในประเทศในคืนที่ทำการสำรวจสำมะโนประชากรจะต้องมีชื่ออยู่ในแบบฟอร์ม นี่เป็นกฎหมาย ข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจสำมะโนประชากรมีความสำคัญต่อการวางแผนในอนาคตสำหรับเราทุกคน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องนับรวมทุกคนและใส่ชื่อลงไปในแบบฟอร์ม

ฉันจะต้องทำอย่างไรบ้าง

ผู้แจงนับของคุณจะส่งมอบแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรไปให้คุณที่บ้านในระหว่าง 3-4 สัปดาห์ก่อนที่

จะถึงคืนวันที่ 24 เมษายน คุณควรเก็บรักษาแบบฟอร์มนี้ไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยจนกว่าจะถึงคืนที่ทำการสำรวจ

สำมะโนประชากร ผู้แจงนับจะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับแบบฟอร์ม
ในคืนที่ทำการสำรวจสำมะโนประชากรนั้น คุณควรจะกรอกแบบฟอร์มโดยมีรายชื่อของแต่ละบุคคลที่อยู่ในครัวเรือนของคุณและลงลายมือชื่อในส่วนการยืนยันข้อมูลในตอนท้ายของแบบฟอร์มเมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บแบบฟอร์มนี้ไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยจนกว่าจะมีผู้มาเก็บแบบฟอร์มกลับคืน ผู้แจงนับของคุณจะโทรศัพท์มาหาคุณอีกครั้งในระหว่าง 2-3 สัปดาห์หลังจากคืนที่ทำการสำรวจ เพื่อทำการเก็บแบบฟอร์มคืน ผู้แจงนับยินดีที่จะช่วยคุณหากคุณพบปัญหาใดๆ ในการกรอกแบบสอบถาม คุณสามารถขอตรวจเช็คเอกสารระบุตัวตนของผู้แจงนับได้โดยขอให้ผู้แจงนับแสดงบัตรประจำตัวแก่คุณ

 

ข้อมูลจากการสำรวจจะถูกเก็บไว้เป็นความลับหรือไม่

ใช่ คำตอบทั้งหมดที่คุณให้ในแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยสิ้นเชิง และจะนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ทางสถิติอย่างเคร่งครัดเท่านั้น ไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวนี้ไปใช้ร่วมกันกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐอื่นใด การดำเนินการเช่นนี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย!

ข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากรนั้นจะนำไปใช้ทำอะไร

การสำรวจสำมะโนประชากรนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในไอร์แลนด์ ข้อมูลนี้จะถูกใช้โดยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในภูมิภาค และหน่วยงานในท้องถิ่น ธุรกิจ ชุมชนในท้องถิ่น และอื่นๆ เพื่อช่วยในการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคตสำหรับการศึกษา การบริการด้านการดูแลสุขภาพ การจ้างงาน การขนส่งสาธารณะ และการบริการในด้านอื่นๆ ข้อมูลที่จัดให้นั้นจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประโยชน์ของการสำรวจสำมะโนประชากร

ฉันจะขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหนบ้าง

ผู้แจงนับในการสำรวจสำมะโนประชากรของคุณพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คุณ และจะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรหรือการกรอกแบบฟอร์มการสำรวจ

สำมะโนประชากร

นอกจากนั้น เรายังมีแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรฉบับแปลใน 21 ภาษาดังต่อไปนี้: อาหรับ บังคลาเทศ กวางตุ้ง จีน เช็ก ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย สโลวัก สเปน ไทย อูรดู ยูเครน และเวียดนาม คุณสามารถดูข้อมูลที่จัดให้มีไว้ในแต่ละภาษาได้โดยการคลิกที่นี่

คุณสามารถคลิกบนลิ้งก์ต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรในภาษาอังกฤษ และวิธีการกรอกแบบฟอร์ม:
แนวทางในการกรอกแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากร ซึ่งจะมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณกรอกข้อมูลในแต่ละคำถาม

แนวทางในการตอบคำถามในการสำรวจสำมะโนประชากรประจำปี 2559 ซึ่งอธิบายคำถามแต่ละข้อ เพราะเหตุใดจึงถามคำถามนี้ และจะนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

 

ดังนั้น โปรดกรอกแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 และช่วยให้เรามั่นใจถึงความสำเร็จในการสำรวจสำมะโนประชากรประจำปี 2559