Ceisteanna Nuashonraithe i nDaonáireamh 2016

Ceistacuig

Nuashonraíodh an cheist seo chun aird a thabhairt ar an bhfíric go bhfuil páirtnéireachtaí sibhialta ceadaithe in Éirinn anois agus go bhféadfar aitheantas dlíthiúil a thabhairt sa tír do phóstaí eachtracha idir daoine den ghnéas céanna agus do pháirtnéireachtaí sibhialta.
Ceist uimhir a trí deag
Athraíodh friotal na ceiste seo agus tá sí scríofa mar atá thuas anois.      

cén uair ar céad tógadh do theach no árasán?

Athraíodh friotal na ceiste seo beagáinín chun tithe nó árasáin a tógadh ó Dhaonáireamh 2011 a ghabháil.