Vietnamese

Chào mừng đến với Cuộc Điều Tra Dân Số năm 2016.

Vào Chủ Nhật ngày 24 tháng 4 sẽ diễn ra một Cuộc Điều Tra Dân Số chi tiết tại Ireland. Cuộc điều tra dân số sẽ tính tất cả mọi người có mặt tại Ireland vào đêm đó. Thông tin được sử dụng cho mục đích thống kê và sẵn có cho tất cả mọi người sử dụng. Các kết quả điều tra dân số ban đầu sẽ được công bố ba tháng sau đêm điều tra dân số – tức là tháng 7 năm 2016.

Vui lòng nhấp vào các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin về Cuộc Điều Tra Dân Số năm 2016:

Xem/Tải Về bản dịch của mẫu điều tra dân số.

Xem/Tải Về tờ thông tin điều tra dân số.

Xem/tải về Hồ Sơ 6 về Cuộc Điều Tra Dân Số năm 2011 Di Cư và Đa Dạng – Hồ sơ về sự đa dạng tại Ireland

Thông Tin về Điều Tra Dân Số năm 2016

Cuộc điều tra dân số là gì?

Cuộc điều tra dân số là bản báo cáo về tất cả mọi người có mặt trong nước vào đêm điều tra dân số. Vào đêm điều tra dân số, tất cả những người có mặt trong nước phải được ghi vào mẫu điều tra dân số và được tính vào con số chính thức về người dân và nhà ở. Cuộc điều tra dân số này diễn ra năm năm một lần tại Ireland.

Khi nào đến Cuộc Điều Tra Dân Số tiếp theo?

Cuộc điều tra dân số tiếp theo sẽ vào Chủ Nhật ngày 24 tháng 4 năm 2016. Tất cả những người có mặt trong nước vào đêm đó phải được ghi vào mẫu điều tra dân số. Quý vị phải được tính vào mẫu điều tra dân số bất kể quý vị đang ở nơi nào tại Ireland – tại nhà, ở với người thân hay bạn bè, trong bệnh viện, v.v.

Tôi có phải điền vào mẫu đó không?

Có. Tất cả mọi người có mặt trong nước vào đêm điều tra dân số phải được ghi vào mẫu. Đây là luật. Thông tin mà cuộc điều tra dân số cung cấp rất quan trọng để hoạch định tương lai cho tất cả chúng ta, nên việc ghi tất cả mọi người vào mẫu là rất quan trọng.

Tôi phải làm gì?

Điều tra viên trong cuộc điều tra dân số sẽ gửi một mẫu điều tra dân số đến nhà của quý vị vào bất cứ thời điểm nào trong 3-4 tuần trước khi đến đêm điều tra dân số ngày 24 tháng 4. Quý vị cần giữ mẫu này ở nơi an toàn cho đến đêm điều tra dân số. Điều tra viên sẽ rất vui khi được trả lời bất cứ thắc mắc nào của quý vị về mẫu.

Vào đêm điều tra dân số, quý vị phải hoàn thành mẫu đối với từng người trong hộ gia đình quý vị và ký tên vào phần khai ở cuối mẫu khi hoàn thành. Hãy giữ mẫu ở nơi an toàn cho đến khi điều tra viên đến thu thập. Điều tra viên của quý vị sẽ gọi lại vào 2-3 tuần sau đêm điều tra dân số để thu thập mẫu của quý vị. Họ cũng sẽ rất vui khi được hỗ trợ quý vị nếu quý vị có bất kỳ khó khăn nào khi hoàn thành mẫu này. Quý vị có thể kiểm tra danh tính của điều tra viên bằng cách hỏi xem ID của họ.

Thông tin này có được bảo mật không?

Có. Tất cả các câu trả lời mà quý vị cung cấp trên mẫu điều tra dân số của quý vị đều được bảo mật hoàn toàn và được sử dụng đúng chỉ nhằm mục đích thống kê. Không thông tin cá nhân nào được chia sẻ cho bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức chính phủ nào khác. Luật pháp đảm bảo điều này!

Cuộc Điều Tra Dân Số được dùng để làm gì?

Cuộc điều tra dân số được sử dụng để cung cấp thông tin về tất cả những người sống tại Ireland. Thông tin này sẽ được chính phủ, cơ quan có thẩm quyền tại khu vực và địa phương, các doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và các cơ quan khác sử dụng để giúp đưa ra quyết định về kế hoạch tương lai cho giáo dục, y tế, việc làm, giao thông vận tải và nhiều dịch vụ khác. Các thông tin được cung cấp sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin bằng tiếng Anh về những lợi ích của cuộc điều tra dân số.

Tôi có thể tìm trợ giúp ở đâu?

Điều Tra Viên trong Cuộc Điều Tra Dân Số của quý vị luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị và sẽ rất vui khi trả lời bất kỳ thắc mắc nào quý vị có thể có về cuộc điều tra dân số hoặc khi điền vào mẫu điều tra dân số.

Bản dịch của mẫu điều tra dân số cũng sẵn có trong 21 ngôn ngữ sau: Tiếng Ả Rập, tiếng Bengal, tiếng Quảng Đông, tiếng Trung Quốc, tiếng Séc, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hungary, tiếng Ý, tiếng Latvia, tiếng Litva, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Rumani, tiếng Nga, tiếng Slovak, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Urdu, tiếng Ukraina và tiếng Việt.

Quý vị có thể xem thông tin sẵn có trong mỗi ngôn ngữ bằng cách nhấp vào đây.

Quý vị có thể nhấp vào các liên kết sau đây để có thêm thông tin về mẫu Điều Tra Dân Số bằng tiếng Anh và cách điền vào mẫu:

Hướng Dẫn Hoàn Thành mẫu Điều Tra Dân Số – đây là hướng dẫn từng bước giúp hoàn thành mỗi câu hỏi.

Hướng dẫn trả lời các Câu Hỏi trong cuộc điều tra dân số năm 2016 – hướng dẫn này giải thích mỗi câu hỏi, lý do tại sao lại có câu hỏi đó và dữ liệu được dùng làm gì .

Vậy hãy điền vào mẫu điều tra dân số của quý vị vào Chủ Nhật ngày 24 tháng 4 năm 2016 và giúp đảm bảo thành công của Cuộc Điều Tra Dân Số năm 2016.