Buntáistí an Daonáirimh

Is é an daonáireamh ceann de na cúraimí is tábhachtaí sa tír. Tá sé tábhachtach duitse, do do theaghlach, do thuismitheoirí agus do leanaí, do phobal áitiúil, do chontae, do réigiún agus do thír.

Eachtra faoi leith é an daonáireamh – insíonn sé dúinn cé muid féin! Is í an t-aon deis, uair amháin gach cúig bliana, atá ag gach duine againn ár bpáirt a ghlacadh agus ár sonraí a thaifead, cé muid féin, cá bhfuilimid, céard a dhéanann muid, céard atá le hofráil againn agus céard é ár stádas faoi láthair. Tá an deis seo ag gach duine – ní amháin na daoine atá i dteideal vóta a chaitheamh ach gach duine in Éirinn oíche an Daonáirimh. Is cuma cén aois thú, uair an chloig nó 100 bliana d’aois, is cuma cá rugadh thú i Sligeach nó i Shanghai, is cuid de shochaí na hÉireann anois thú agus tá tú tábhachtach.

Cén fáth a bhfuil an Daonáireamh tábhachtach?

Tabharfaidh an Daonáireamh pictiúr cuimsitheach dúinn de chúinsí sóisialta agus maireachtála ár ndaoine sa bhliain 2011. Ní féidir ach le daonáireamh a bheith chomh sonrach síos chuig an gceantar is lú agus is uirlis riachtanach iad na torthaí ar mhaithe le polasaí, pleanáil agus cinneadh éifeachtach a dhéanamh.

Is ar mhaithe le gach duine é go mbeadh an daonáireamh cruinn. Soláthraíonn sé an t-eolas ionas gur féidir acmhainní poiblí a roinnt go cothrom trasna na tíre agus le cinntiú go bhfuil seirbhísí ag leibhéal áitiúil cuí do na daoine ar fad a chónaíonn san áit.
Tá figiúirí daonáirimh tábhachtach do gach aon phobal in Éirinn mar soláthraíonn siad eolas faoin daonra síos chuig an leibhéal áitiúil thar réimse ceisteanna difriúla, mar shampla aois, oideachas, fostaíocht, teanga labhartha, sláinte &rl. Is féidir an t-eolas a úsáid le n-insint ag leibhéal áitiúil, réigiúnda agus náisiúnta faoi dhéanamh suas an daonra agus le riachtanais gach grúpa a aimsiú le soláthar seirbhísí a phleanáil.

An rud atá iontach faoi eolas an daonáirimh gur féidir le gach duine é a úsáid – tá sé saor in aisce, simplí le theacht air agus fíor úsáideach.

Daonlathas agus Stair na hÉireann agus a háit sa Sochaí Domhanda.

Tá an Daonáireamh bunúsach dár modh maireachtála mar dhéanann sé taifead ar cé muid féin mar náisiún, ar ár stair agus ár gcultúr. Soláthraíonn sé an t-eolas a mhúnlaíonn an bealach a rialaíonn muid muid féin. Tugann sé dúinn an t-eolas a chuidíonn linn muid féin a chur chun cinn sa phobal domhanda agus le cinntiú cén chaoi a n-idirghníomhaíonn muid leis an gcuid eile den domhan.

Stair

Tá Daonáirimh á dtógáil in Éirinn ó 1841. Tugann sé seo deis dúinn súil a choinneáil ar fhorbairtí thar thréimhse fhada ama agus a bheith cruinn go maith. Mar sin is cuid bhunúsach dár n-oidhreacht náisiúnta agus eolas comhchoitianta é an daonáireamh. Tá suim ollmhór léirithe i sonraí daonáirimh ó 1901 agus 1911 ó foilsíodh iad. Is deas an rud é cuimhniú go mbeidh glúine sa todhchaí, ár ngarchlann agus ár n-iarua i gceann níos mó ná 100 bliana in ann breathnú siar agus muid a aimsiú agus fáil amach cér muid féin sa bhliain 2016.

Daonlathas

Tá sonraí cruinne a léiríonn athruithe inár bpobal tábhachtach le déanamh amach cé mhéid suíochán atá curtha ar fáil sa Dáil. Leagann Alt 16.2 de Bhunreacht na hÉireann síos go mbraitheann ballraíocht iomlán Dáil Éireann ar an daonra mar atá sa daonáireamh (i.e. TD amháin do gach 20,000 go 30,000 daoine). Is iondúil go mbíonn athbhreithniú dáilcheantair ann nuair atá na torthaí cinnte ón daonáireamh foilsithe.